Fondsenwerving event Guillain-Barré syndroom

WerktaakEventPlanning

Arteveldehogeschool
Voetweg 66
9000 Gent

Actualiteiten

Welkom op onze nieuwe website. Hier kunt u een compleet overzicht bekijken van ons werkstuk binnen het opleidingsonderdeel Event Planning.

Welkom bij de website over WerktaakEventPlanning voor het PBEM - Event Planning.

Via deze site willen wij ons opgelegd werkstuk indienen voor het vak Event Planning (Stefan Biccler) in het kader van onze postgraduaatsopleiding Business Event Management.

Alvorens aan ons werkstuk te beginnen hebben wij een taakverdeling opgemaakt. Deze taakverdeling kunt u terugvinden in het menu About bovenaan deze webpagina. Onder de menuknop opdrachten kan u een overzicht zien van alle onderdelen van ons werkstuk.

Wij hopen enkele interessant toevoegingen te kunnen brengen aan het werkstuk omtrent de organisatie van een fondsenwerving event. Bedoeling van het event binnen dit werkstuk is fondsen te werven voor het onderzoek naar behandeling van een zeldzame spierziekte, het Guillain-Barré syndroom (GBS). Door het wereldwijd lage aantal patiënten met deze aandoening (30 per miljoen geboorten) is er geen interesse van overheid of farmaceutische bedrijven om dit onderzoek te ondersteunen. Wij willen via de organisatie van het fondsenwerving event de aandoening meer naamsbekendheid geven en mensen aansporen financieel bij te dragen tot onderzoek over deze ziekte.